DE GRATIS LEXICON

Hans Kuyper is de bedenker van Uitvaartbeletteringen.

Hans heeft gedurende de afgelopen 35 jaar uitvaartondernemers, producenten en aanverwante bedrijven geadviseerd en bijgestaan in de ontwikkeling van - aan de uitvaartbranche gerelateerde- zinvolle uitvaartproducten..

Gedurende die periode zijn er duizenden afbeeldingen verzameld, gemaakt, licenties verkregen en/of zodanig bewerkt dat ze geschikt zijn voor verwerking op de uiteenlopende uitvaart producten.

In de Spulex-Lexicon zijn duizenden bewerkte en veelal vrij gezette afbeeldingen, logisch en goed vindbaar gesorteerd bijeengebracht.

Alle afbeeldingen in de Spulex-Lexicon zijn beschermd onder het bekende copyright © en mogen uitsluitend worden gebruikt voor plaatsing op de door Spulex zelf geleverde artikelen artikelen zoals vermeld in de Spulex-shop waarmee de opdrachtgever en/of besteller  van deze artikelen automatisch een éénmalig gebruikersrecht verkrijgt maar waarbij zelfstandig en/of op eigen initiatief van de gebruiker zonder tussenkomst van Spulex met nadruk niet is toegestaan.

Het ongeoorloofd gebruik door derden van één of meerdere afbeeldingen uit deze Lexicon, is uitdrukkelijk strafbaar.